Aanmelden Inloggen

familieberichten

Disclaimer

Holland Media Combinatie heeft met de grootst mogelijke zorg de invoerapplicatie 'DocManiac' laten samenstellen. Daarnaast laat Holland Media Combinatie deze invoerapplicatie vrijwel continue controleren en onderhouden. Toch garandeert Holland Media Combinatie niet dat de applicatie altijd en in alle gevallen volledig en juist functioneert. Holland Media Combinatie aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die direct of indirect het gevolg is van het gebruik van de invoerapplicatie of de advertenties die hiermee gemaakt worden, dan wel voor het niet kunnen gebruiken van deze applicatie, om welke reden dan ook.

Enige aansprakelijkheid van Holland Media Combinatie gaat nimmer verder, dan te trachten in een volgende versie van de software eventuele fouten te laten verhelpen. Opdrachtgever is gehouden Holland Media Combinatie schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen van derden in verband met het gebruik van de software dan wel anderszins als gevolg van het gebruik van de applicatie.

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het ingevoerde tekst- en beeldmateriaal. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de controle van de gegenereerde PDF bestanden.

Privacybescherming

Door het invoeren van zijn of haar persoonlijke gegevens op de website gaat de gebruiker ermee akkoord, dat Holland Media Combinatie deze gegevens opslaat in één of meer databases. De betreffende databases behoren uitsluitend toe aan Holland Media Combinatie en zijn niet toegankelijk voor derden. Op het gebruik van deze gegevens is het privacystatement van Holland Media Combinatie van toepassing.

Algemene voorwaarden

Op het plaatsen van een advertentie middels deze invoerapplicatie zijn de Algemene Advertentievoorwaarden van Holland Media Combinatie van toepassing.

HELPDESK - Heeft u vragen over HMC Familieberichten? Bel ons : 072 - 5 196 699